Disclaimer

Deze website is op een uiterst zorgvuldige wijze opgesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud, ondanks het feit dat die regelmatig aanvuld en geactualiseerd wordt, onvolledig en/of onjuist is. De gebruiker moet de informatie, die op de website wordt aangeboden, geheel op eigen risico interpreteren en aanwenden. Aan de informatie, die op de website wordt aangeboden, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie die op deze website terug te vinden is, is voornamelijk voor professionelen bedoelt en dus niet voor particulieren. Garden Machinery N.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade, die kan ontstaan bij of door gebruik van de website of door de onmogelijkheid de website te openen.

Garden Machinery N.V. heeft het recht zijn website naar eigen wens en op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten en daar al dan niet vooraf voor te verwittigen. Garden Machinery N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die een gebruiker van de website kan lijden door wijzigingen of stopzetten van de website.

Garden Machinery N.V. is niet verantwoordelijk voor bestanden van derden die kenbaar aan de website zijn gekoppeld.